Obavještenja

Osnovne studije
Prijava za pohađanje kurseva stranih jezika u zimskom semestru studijske 2022/2023. godine

Obavještavaju se studenti da će prijava za pohađanje kurseva stranih jezika, koji se organizuju od strane Centra za strane jezike, trajati do 28.09.2022, do 23:59h. Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

Prijave treba slati na sljedeću mejl adresu: prijava.cfl@udg.edu.me

Više informacija o načinu prijavljivanja kurseva, ponudi stranih jezika u Centru za strane jezike, nivoima, kao i rezultatima dijagnostičkog testiranja studenata prve godine osnovnih studija, možete pronaći na sljedećem linku - https://www.udg.edu.me/cfl/