Obavještenja

Osnovne studije
Opravdana odsustva sa nastave - zimski semestar 2022/23.

Svi studenti Fakulteta umjetnosti, koji su u radnom odnosu, ili se profesionalno bave sportom, potrebno je da, najkasnije do ponedjeljka 03.10.2022. godine, dostave potvrde kojim dokazuju da su u jednom od pomenuta dva statusa, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru, studijske 2022/23. godine.

Studenti koji su u radnom odnosu, do naznačenog datuma, trebaju dostaviti potvrdu o radu, dok studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko, do naznačenog datuma, dostave potvrdu iz kluba.

Studenti koji se zaposle u toku trajanja nastave ili blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, mogu biti oslobođeni prisustva nastavi isključivo od datuma kada dostave potrebna dokumenta.​

Traženu dokumentaciju potrebno je predati radnim danima, u periodu od 10 do 14h, u Dekanatu Fakulteta umjetnosti.