Obavještenja

Osnovne studije
Ažurirani raspored ispita na osnovnim studijama - zimski semestar studijske 2022/23. godine

U prilogu se nalazi ažurirani raspored ispita na osnovnim studijama, u zimskom semestru studijske 2022/23. godine.