Obavještenja

Osnovne studije
Raspored polaganja kolokvijuma i ispita na osnovnim studijama - ljetnji semestar studijske 2022/23. godine

U prilogu se nalazi raspored polaganja kolokvijuma i ispita na osnovnim studijama, u ljetnjem semestru studijske 2022/23. godine.