Obavještenja

Osnovne studije
Predavanje „Moderna vizija ljubavi u vizualnoj umjetnosti željeznog doba“ prof. dr Martine Blečić Kavur

Obavještavaju se studenti svih nivoa studija da će se u četvrtak, 23. marta 2023. godine, sa početkom u 13.30h, u Galeriji održati gostujuće predavanje prof. dr Martine Blečić Kavur na temu „Moderna vizija ljubavi u vizualnoj umjetnosti željeznog doba“.

Predavanje se realizuje u okviru bilateralne saradnje između Univerziteta Primorska i Univerziteta Donja Gorica (Fakultet umjetnosti i Fakultet za kulturu i turizam).

Prisustvo predavanju je obavezno, a sve kolege koje iz opravdanih razloga neće biti u prilici prisustvovati, u obavezi su da nas o tome blagovremeno obavijeste putem mejl adrese Fakulteta: fu@udg.edu.me

U nastavku prosljeđujemo opis predavanja kao i kratku biografiju predavača:

"Razmišljati o umijeću ljubavi tijekom starijeg željeznog doba Europe, kao seksualnom, biološkom i psihološkom ili kao erotskom, umjetničkom i estetskom konceptu, na prvi se pogled čini apsolutno nemogućom predodžbom. Budući da je djelomičnu sliku toga svijeta ovjekovječila reprezentativna situlska umjetnost, prenijela nam je ujedno i onaj temeljni djelić o slobodnom izražavanju i prikazivanju erotskih sadržaja. Premda ne raspolažemo pozamašnom zbirkom takvih „slika“, repertoar dostupnih scena biti će raspravljan u aspektu eksplicitne vizualizacije erotskog kao subjektivnog doživljaja, tjelesnosti i simbolizma. Predstaviti će se u kolikoj je mjeri izražavanje erotskog, kao estetskog bilo usko povezano s različitim načinima razumijevanja i vrednovanja uloge podražavanja u heterogenim kulturnim kontekstima a na razini općedruštvenih vrijednosti najčešće opravdavanih u kategorijama tradicije, viših ciljeva i/ili morala."

Prof. dr Martina Blečić Kavur rođena je u Rijeci 18. aprila 1974. godine. Diplomirala je arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1999) - oblast arheologije. Na istom univerzitetu je i magistrirala praistorijsku arheologiju (2003). Doktorsku disertaciju iz oblasti praistorijske arheologije odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2010). Dobitnica je više stipendija za naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu, od kojih su najznačajniji grantovi Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta i Ministarstva kulture (RC), Ministarstva prosvjete, nauke i sporta (RS) i DAAD (D). Godine 2005 bila je stipendista DAAD-a na Freie Universitat u Berlinu (D). Nakon diplomiranja zaposlila se kao arheolog, prvo u Pomorskom i istorijskom muzeju Hrvatsko primorje Rijeka, zatim u Ministarstvu kulture RH (Uprava za Zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci), i kao asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2015. godine zaposlena je kao asistet na Univerzitetu Primorska, Fakultet humanističkih nauka. Predavala je i na brojnim drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu (Banja Luka, Beograd, Berlin, Kopar, Pula, Rijeka, Skoplje, Zagreb).

Oblast istraživanja kojom se intenzivno bavi jeste Praistorijska arheologija, tačnije arheologija kasnog željeznog i ranog gvozdenog doba na užem području Mediterana (od Alpa do Egeje i od Panonije do Italije). Smatra se sručnjakom za oblast praistorije Jadrana i Balkana, naročito u kontekstu istaživanja načina izrade oruđa, nakita, oružja, ali i simbolizma i ikonografije praistorijskog kreativnog izraza, te rituala, na prostoru Jugoistočne Evrope. Doprinijela je velikom broju istraživanja iz ove oblasti, sarađujući sa najznačajnijim istraživačima i institucijama, ne samo iz Slovenije već i drugih zemalja poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Grčke, Austrije, Italije i Amerike. Autor je velikog broja stručnih radova, te organizator više izložbi.

U prilogu ovom obavještenju nalazi se i propratno vizuelno rješenje.