Obavještenja

Osnovne studije
Doktorske Studije Fakulteta Umjetnosti, Doktorska Disertacija Kandidata mr Borisa Ćalića

Nakon što je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidat mr Boris Ćalić, broj dosijea 19/001dr predao je doktorsku disertaciju “Narodne nošnje Crne Gore XIX-XX vijeka - primarna i drugostepena značenja ”.

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.