Obavještenja

Osnovne studije
Podsjećanje - rok za uplatu treće rate školarine (ljetnji semestar studijske 2022/23).

Podsjećamo studente osnovnih studija, koji do sada nisu izmirili treću ratu školarine, da to mogu da učine najkasnije do 01.04.2023. godine.