Obavještenja

Osnovne studije
Informacije o izmjenama programa izložbenih aktivnosti u okviru multimedijalnog projekta "Od sada mijenjam svijet" autorke Milene Živković

Svim zainteresovanim koleginicama i kolegama, bez obzira na nivo studija, prosljeđujemo informacije o izmjenama prethodno prosljeđenog programa izložbenih aktivnosti u okviru multimedijalnog projekta "Od sada mijenjam svijet" autorke Milene Živković.

Predavanje dr Dragana Hajdukovića, najavljeno za danas 03.06, biće, prema izmijenjenom programu, održano u petak, 09.06. Danas, 03.06, u 19h, autorka projekta "Mentalna ekologija", Milena Živković, imaće vođenje kroz izložbu i predstavljanje interaktivnog rada "VODA".

Predavanje na temu kreativnih tehnika, najavljeno za utorak, 06.06, prof. dr Nenad Vujadinović održaće u četvrtak, 08.06. U utorak, 06. juna, program takođe neće ostati bez interaktivnog sadržaja jer će, vizuelna umjetnica i autorka izložbe Milena Živković održati radionicu i predavanje o land art-u.

Ukratko, izmijenjeni program preostalih izložbenih aktivnosti izgleda ovako:

03.06, 19.00h - vođenje kroz izložbu i predstavljanje interaktivnog rada VODA
05.06, 19.00h - predavanje prof. Smilje Vukićević na temu Predrasuda i interaktivna radionica
07.06, 19.00h - predavanje "Ekološka i angažovana umjetnost koja može da mijenja svijet" dr Andreja Josifovskog
08.06, 19.00h - predavanje na temu kreativnih tehnika prof. dr Nenada Vujadinovića
09.06; 19.00h - predavanje "Ekološka Crna Gora" dr Dragana Hajdukovića

Podsjećamo da se sve aktivnosti odvijaju u Kuslevovoj kući i da će izložba biti otvorena do subote, 10.06, do 20.00h.