Obavještenja

Osnovne studije
Obavještenje o izboru studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica koji će učestvovati u radnim timovima za izradu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda

U prilogu ovog obavještenja moguće je pronaći informacije o sastavu radnih timova selektovanih za izradu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore.