Obavještenja

Osnovne studije
Orijentaciona nastava za novoupisane studente osnovnih studija

Orijentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine studija, biće održana od 11. do 13 septembra (ponedjeljak, utorak i srijeda). Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u četiri grupe.

U priloženom fajlu su date grupe fakulteta, kao i raspored za svaku od njih. Molimo vas da pažljivo pročitate raspored za svoju grupu, za sva tri dana.

Studentkinje i studenti su u obavezi da na orijentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima.

U prilogu, osim fajla u kojem su date informacije o rasporedu grupa i terminima predavanja, nalazi se i Kodeks oblačenja u prostorijama UDG-a namijenjen svim studentima i studentkinjama, na koji treba obratiti pažnju.