Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za prisustvo otvaranju izložbi gostujućih predavača prof. dr Martine Blečić-Kavur i prof. dr Borisa Kavura - 30.10.2023.

Obavještavaju se studenti svih nivoa studija da će u ponedjeljak 30. oktobra 2023. godine, u 12.00h, u Galeriji, biti održano otvaranje izložbi prof. dr Martine Blečić-Kavur i prof. dr Borisa Kavura, kao dio aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta bilateralne saradnje Univerziteta Primorska u Kopru i Univerziteta Donja Gorica (Fakulteta umjetnosti i Fakulteta za kulturu i turizam).

Izložbene aktivnosti sastoje se iz postavki koje proizilaze iz zajedničkog projekta prof. dr Martine Blečić-Kavur i prof. dr Borisa Kavura, naslovljenog: "Gotovo sva arheologija Zavrča"; kao i iz postavki kao dijela projekta prof. dr Borisa Kavura i akademskog slikara Tilena Žbone, pod nazivom: "Polyleg 0.1".

Prisustvo izložbi je obavezno za sve studente, a kolege koje iz opravdanih razloga neće biti u prilici prisustvovati, u obavezi su da nas o tome blagovremeno obavijeste putem mejl adrese Fakulteta: fu@udg.edu.me