Obavještenja

Osnovne studije
Javna odbrana doktorske disertacije "Narodne nošnje Crne Gore XIX-XX vijeka - Primarna i drugostepena značenja" kandidata mr Borisa Ćalića

Javna odbrana doktorske disertacije na temu: "Narodne nošnje Crne Gore XIX-XX vijeka - Primarna i drugostepena značenja" kandidata mr Borisa Ćalića biće održana u utorak, 07.11.2023. godine, sa početkom u 11.30h, u amfiteatru A3.