Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja za dvanaestu sedmicu nastave na osnovnim studijama - zimski semestar studijske 2023/24. godine (AŽURIRANO)

U prilogu se nalazi raspored predavanja za dvanaestu sedmicu nastave na osnovnim studijama, u zimskom semestru studijske 2023/24. godine.