Obavještenja

Osnovne studije
Javna odbrana doktorske disertacije "Brendiranje kao faktor konkurentnosti najuspješnijih trgovačkih kompanija u Crnoj Gori" kandidata mr Nikole Vukčevića

Javna odbrana doktorske disertacije na temu: "Brendiranje kao faktor konkurentnosti najuspješnijih trgovačkih kompanija u Crnoj Gori" kandidata mr Nikole Vukčevića biće održana u ponedjeljak, 11.12.2023. godine, sa početkom u 18.00h, u Galeriji Univerziteta.