Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za prisustvo sjutrašnjoj promociji izdanja Istorija umjetnosti Crne Gore (I-III)

Svim studentima prosljeđujemo poziv za prisustvo sjutrašnjoj promociji izdanja "Istorija umjetnosti Crne Gore (I-III)", koja će se održati u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u ulici Rista Stijovića br. 5, sa početkom u 12.00h.

Na promociji će govoriti: akademik Aleksandar Čilikov, dr Tatjana Koprivica, prof. mr Aleksandar Pejović, Ljiljana Zeković i moderator akademik Niko Martinović.