Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja za prvu sedmicu nastave na osnovnim studijama (12.02-16.02.2024) - ljetnji semestar 2023/24. godinu (AŽURIRANO)

U prilogu se nalazi raspored predavanja za prvu sedmicu nastave na osnovnim studijama, u ljetnjem semestru studijske 2023/24. godine.