Obavještenja

Osnovne studije
Prijava ispita na osnovnim studijama - ljetnji semestar studijske 2023/24. godine

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita na osnovnim studijama za ljetnji semestar studijske 2023/24. godine biti organizovana u periodu od 13. februara do 19. februara 2024. godine. Pozivamo studente i studentkinje da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da blagovremeno prate predmetna obavještenja, elektronski evidentiraju prisustvo predavanjima, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Studenti i studentkinje koji ne prijave ispite u gorenavedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.