Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja za desetu sedmicu nastave na osnovnim studijama - ljetnji semestar studijske 2023/24. godine (AŽURIRANO)

U prilogu se nalazi ažurirani raspored predavanja za desetu sedmicu nastave na osnovnim studijama, u ljetnjem semestru studijske 2023/24. godine.