Obavještenja

Osnovne studije
Otvoreni poziv - škART REZIDENT / NVU ŠkArt 2024.

Obavještavaju se studenti da u nastavku mogu pronaći informacije koje se odnose na program umjetničkih rezidencija koji se treću godinu za redom održava u Tivtu, pod pokroviteljstvom Nevladinog udruženja škART. Tema ovogodišnjih rezidencija je izmještenost, a prema propozicijama kao učesnici programa mogu se prijaviti umjetnici, kao i studenti umjetničkih fakulteta. Putem linka koji se nalazi na kraju obavještenja može se pristupiti sajtu koji sadrži informacije koje se odnose na neophodne uslove koje je potrebno ispuniti kako bi se prijavili na program rezidencija.Nevladino udruženje ŠkArt iz Tivta otvorilo je treći po redu poziv za program umjetničkih rezidencija škART REZIDENT koji će se održati od 1. do 8. Jula u Tivtu.

Kao lajtmotiv ovogodišnjeg programa izabrali smo pojam izmještenost (displacement). Izmještenost zbog specifičnosti tema kojima se NVU ŠkArt bavi a koje se u samom nazivu udruženja mogu naslutiti ali i zbog programa rezidencija koji se fokusira na izmještenu umjetnost, na samim granicama kulture. Angažovana umjetnost u Crnoj Gori nije dovoljno afirmisana, dok je sam pojam nezavisne kulture izolovan i nemušto definisan.

Pojam izmještenosti smo odabrali i zbog svega onoga što se odvija pred našim očima. Na mikro nivou to je izolovanost i sve veća marginalizacija ranjivih grupa a posebno žena i kvir osoba, širenje hetero normativnog narativa i sužavanje prostora za slobodni izražaj i misao, a na makro nivou jačanje desnice, ekstremnih stavova i izbijanje ratova i zločina protiv čovječnosti koji dalje uzrokuju migracije i transkulturne i kulturne izmještenosti.

I ovogodišnji program rezidencija sastoji se iz dva modula:

· angažovana umjetnost i aktivizam sa mentorkama Adrijanom Gvozdenović - umjetnicom i istraživačicom i Bojanom Popović – umjetnicom i članicom udruženja NVU ŠkArt,

· kvir film I aktivizam sa mentorkom Biljanom Vušović - producentkinjom i predavačicom na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran i mentorom Dušanom Vulekovićem – rediteljem i predavačem na Fakultetu dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore.

Prijave se mogu slati na mail udruženja skart.udruzenje@gmail.com do 28.06.2024. godine.

Detaljne informacije o programu i načinu prijave možete pronaći na našem sajtu:

https://skartskartskart.com/aktuelnosti/