Twitter feed
Najnovija obavještenja

Istorija civilizacije - KIM; I godina

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispit u I roku iz predmeta Istorija civilizacije održati u sljedećem terminu: 26.01.2021 u 08:30h, AP i za studente smjera Komunikologija i medijii na I godini.
Arhiva obavještenja
Obavještenje za studente I, II i III godine
Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ biće organizovano online, shodno sljedećem rasporedu:

1. I godina osnovnih studija: 26. i 27. 12. 2020.
2. II godina osnovnih studija: 29. 12. 2020.
3. III godina osnovnih studija: 30. 12. 2020.

Instrukcije za pristup online platformi za realizaciju takmičenja (Teams, Zoom...), kao i raspored izlaganja grupa biće objavljen najkasnije u srijedu, 23. 12. 2020.

Prisustvo svih studenata online takmičenju tokom njegovog trajanja je obavezno.

Neopravdan izostanak jednog člana grupe na dan takmičenja implicira automatsku diskvalifikaciju svih članova grupe!
20
Decembar
Opšta obavještenja