Twitter feed
Najnovija obavještenja

Istorija civilizacije - KIM; I godina

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispit u I roku iz predmeta Istorija civilizacije održati u sljedećem terminu: 26.01.2021 u 08:30h, AP i za studente smjera Komunikologija i medijii na I godini.
Arhiva obavještenja
Obavještenje za studente I, II i III godine
Drage koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi izmijenjena verzija rasporeda ispita.
Izmjene se odnose na I rok i na predmete:

1. Veliki pravni sistemi 25. 01.; 08.30 AP; (I godina)
2. Etika 25. 01.; 17.00h AP (III godina)
13
Januar
Opšta obavještenja