Twitter feed

mr Aleksandar Vujović

Zvanje: Docent

E-mail adresa: Aleksandar.Vujovic@udg.edu.me

Aleksandar Vujović je crnogorski reditelj, multimedijalni umjetnik i producent. Na Akademiji lijepih umjetnosti di Brera u Milanu, odsjek Nove tehnologije umjetnosti – Kinematografija i video, završio je osnovne, specijalističke i magistarske studije. www.accademiadibrera.milano.it

Tokom, stalnog sedmogodišnjeg boravka u Milanu, realizuje mnogobrojene projekte u oblasti audiovizuelnih komunikacija, između ostalih, za multinacionalne kompanije kao što su Mediaset (Rete 4) i Diesel. Za institucije kao što su: Akademija umjetnosti di Brera - Milano, Nacionalni Sindikat (CGIL – Lombardija), More Than Zero Crossmedia Festival - Milano.

Krajem 2009. godine i početkom 2010. godine, u svojstvu supervizora/Art direktora, predvodi tim koji realizuje 3D virtuelnu rekonstrukciju autoputa “Pedemontana“ (projekat od opšteg nacionalnog značaja, jedan od najskupljih u Sjevernoj Italiji u posljednjih 40 godina). www.pedemontana.com

U prvoj polovini 2010. godine, u okviru kulturne asocijacije “MARV – Production“ iz Milana (čiji je jedan od osnivača), realizuje u co-režiji i produkciji sa Marco Riva, kratkometražni igrani film “The White Queen“. https://vimeo.com/12323987

U drugoj polovini 2010. godine, boravi na usavršavanju u New York-u, na New York Film Academy gdje završava semestar Master programa za režiju (Filmmaking): www.nyfa.edu .
U tom periodu realizuje kratkometražni (autorski) igrani film “The Last Gift“ u saradnji sa New York Film Academy. https://vimeo.com/129302877

2012. godine u produkciji “ANDROMEDA PICTURES”, potpisuje režiju multimedijalne predstave sa elementima 3D-mapping-a “U ISTOM GNIJEZDU POD KRALJEVSKIM BRIJESTOM”, prva ove vrste realizovana na području cijele Jugoistočne Evrope. Projekat je definisan kao kompleksno umjetničko djelo i dostignuće od opšteg nacionalnog i međunarodnog značaja, realizovan za državu, u čast 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Direktan televizijski prenos predstave emitovan je na nacionalnom javnom servisu, kao i putem satelita.
Predstava sublimira sklop multimedijalnih (dramskih, performativnih, scenskih) elemenata u okviru koje je izvedena i prva 3D mapping projekcija u Crnoj Gori kao integralni dio iste:
* http://vimeo.com/58734069 (segment iz scene II),
* http://vimeo.com/116617228 (segment iz scene II posvećen Mojkovačkoj bici),
* https://vimeo.com/117676380 (segment iz scene III, sa 3D mappingom),
* https://vimeo.com/116679536 (segment iz uvodne scene),
* https://vimeo.com/118043177 (segment iz scene II posvećen Sv. Petru Cetinjskom).

Krajem 2012. godine, potpisuje režiju interaktivne multimedijalne predstave “LEGENDA O GRADU”, premijerno izvedenu 13. novembra, povodom svečanog obilježavanja Dana oslobođenja Prijestonice Cetinje; http://vimeo.com/54519561 , kao i dokumentarni film Prijestonice Cetinje. www.youtube.com/watch?v=JtEi6MLnO_k

2016. Godine u produkciji Andromeda Pictures, realizuje autorski, kratkometražni igrani film “AS TRAINS GO BY“, za koji dobija međunarodnu nagradu SEE Film Festivala u Parizu (SEE a Paris) za najbolji kratkometražni igrani film u 2017. godini. https://youtu.be/2u6ttjB7B-8

Selektovan od strane međunarodne komisije iz Velike Britanije, Aleksandar Vujović, bio je predstavnik Crne Gore, u oblasti vizuelnih umjetnosti, na Bijenalu mladih umjetnika održanog u Notingemu u februaru 2019. godine pod nazivom “UKYA City Takeover: Nottingham 2019”. Događaj je okupio 200 umjetnika sa tri kontinenta (BJCEM, Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, UKYA City Takeover: Nottingham 2019). http://www.bjcem.org/ukya-city-takeover-the-event/

Trenutno radi na realizaciji svog prvog dugometražnog igranog filma “LUČA NJEGOŠEVE NOĆI“, koji nastaje po motivima istoimenog književnog djela Dimitrija Popovića i u saradnji sa poznatim umjetnikom. www.lucanjegosevenoci.com

Prije produkcije filma “Luča Njegoševe noći”, Vujovića očekuje debi u novom žanru - operi, za koju su ga preporučila pređašnja iskustva u režiji multimedijalnih predstava i programa. Riječ je o operi koja je zamišljena kao savremena multimedijalna predstava “Hadži Pantelijin šnajderaj” za šest vokala, biće rađena u Beogradu, nastaje po priči Vladimira Kosića, libreto za operu uradio je scenarista Željko Mijanović, a kompozitorka je Tatjana Milošević-Mijanović.

Od januara 2011. godine, predsjednik je i osnivač producentske kuće “Andromeda Pictures”. www.andromeda-pictures.com

Od 2014., član organizacije za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori A-PRAVA Montenegro, kao i član nadzornog odbora iste organizacije. www.a-prava.me

2017. Izabran je u akademsko zvanje docent na Univerzitetu Donja Gorica. www.udg.edu.me

Od decembra 2018. član je Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). www.canu.me

Danas živi i radi na relaciji Crna Gora – Italija.


Pedagoški rad:

• Studijska 2010/2011. godina, Akademija lijepih umjetnosti di Brera - Milano, tutor u nastavi, predmet Režija, prof. Ezio Cuoghi. www.accademiadibrera.milano.it

• Studijska 2011/2012. godina, predavač na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, predmet Osnove filmske i TV režije. www.unimediteran.net

• Od studijske 2013/2014. godine, predavač je na Fakultetu za dizajn i multimediju, Univerziteta Donja Gorica. www.udg.edu.me