Predavači

-
dr Jelena Đorđević

Prof. dr Jelena Đorđević
Rođena u Beogradu gde je završila studije na Filološkom fakultetu na odseku za Opštu književnost sa teorijom književnosti gde je 1976 i magistrirala( Razvoj lika u Strindbergovim dramama)
Doktorirala na Fakultetu političkih nauka. Politički rituali i svetkovine u svetlosti političke kulture
Od 1977 radila je na Univerzitetu u Beogradu – od 1978 na Fakultetu za specijalnu edukaciju, od 2000 na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je izabrana za redovnog profesora u oblasti Kulturologija.
Bila je stipendista Fulbrajtove fondacije na Univerzitetu Mičigen u An Arboru kao i stipendista American Association University Women na Jejl univerzitetu u SAD
1993-4 predavala je na Florida State Univerity u Panama Sitiju
Od 1997 do 2013 bila je predavač u Beogradskoj otvorenoj školi kao i u Akademskoj otvorenoj mreži
2002-2005 učestvovala u realizaciji novih nastavnih programa u saradnji sa London Univirsity, School for Slavonic Studies
Od 2001-2006 bila je glavni urednik časopisa Kultura
Učestvovala je u projektima Ministarstva za obrazovanje Srbije kao i u više Evropskih projekata
Bila je prodekan za postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u dva mandata
Osnivač je i direktor Centra za Studije kulture na FPN u Beogradu
Objavila je knjige: Političke Svetkovine i rituali, Studije kulture (dva izdanja, Suižbeni glasnik), i Postkultura (CLIO)
Za knjigu Postkultura dobila je nagradu Grada Beograda (Oktobarsku nagradu) za najbolju knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka 2010
Bila je priređivač 8 zbornika i tematskih blokova u časopisima ( Kultura svaštojeda, Antropologija religije, Praznici, rituali i svetkovine, Rasizam, Studije kulture…)
Objavila je više od 80 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima
Kao nastavnik uvela je nove oblasti u izučavanje kulture: bila je kreator i koordinator programa Studije religije, Mit, religija i politika, Antropologija religije ( u Aleternativnoj akademskoj mreži u saradnji zas Centrom za istraživanje religije).
Uvela je oblast Studija kulture kao novu oblast studija kao i Studije kulture socijalizma i postsocijalizma na FPN ( u saradnji sa ERSTE fondacijom i World University ) na master
programu Kulturologija na FPN koji je osmislila i koordinirala. Vodila predmete Teorija kulture, Studije kulture ( na master i doktorskim studijama), Istorija civizacije, Istorija Evropske kulture.

Image not available