Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Tonko Maroević

Akademik Tonko Maroević rođen je u Splitu 1941. god. Diplomirao 1963. g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1976. (Likovna umjetnost u hrvatskoj književnosti od moderne do danas). Od 1970. god. zaposlen na Institutu za povijest umjetnosti. Istražuje savremenu hrvatsku umjetnost, objavljuje likovne kritike i rasprave u periodicima, pregovore katalozima i mapama grafike, te monografije. Književnik je i prevodilac.
Bibliografija
- Polje mogućega (zbirka lik. kritika), Split, 1969.
- Ordan Petlevski (katalog), Zagreb, 1969.
- Marino Tartaglia (katalog sa Ž. Čorak), Zagreb, 1976.
- Danteovske teme i motivi u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, Dubrovnik, 1976.
- Historicizam na redu, Život umjetnosti, 1978.
- Ernest Tomašević (katalog), Zagreb, 1979.
- Između slike i riječi, Život umjetnosti, 1979.
- Problemi realizma, Zbronik trećeg programa Radio Zagreba, 1981.
- S onu stranu zaglavnog kamena, nekoliko pretpostavki za raspravu o hrvatskoj likovnoj umjetnosti sedamdesetih godina, Život umjetnosti, 1981.
- Meštrović danas, Mogućnosti, 10-11/1983.
- Post prije transa (katalog), Zagreb, 1983.
- Zdenko Kolacio (pregovor monografiji), Zagreb, 1984.
- Boris Bućan, plakati, Zagreb, 1984.
- Nives Kavurić-Kurtović, (monografija), Zagreb, 1986.
- Boris Mardešić, Zagreb-Pula, 1986.
- Dragica Cvek Jordan, Zagreb, 1987.
- Ivan Lacković Croata, Zagreb 1987.
- Ivan Meštrović (katalog), Milano, 1987.
- Dimitrije Popović (katalog), Zagreb, 1987.
- Kosta Angeli Radovani (katalog), Pordenone, 1988.
- Vasilije Jordan, Zagreb, 1989.
- Ivan Rabuzin (katalog), Zagreb, 1990.
- Kiparstvo 19. i 20. stoljeća, u katalogu: Tisuću godina hrvatske skulpture, Zagreb, 1991.
- Miroslav Šutej (katalog) Zagreb, 1991.
- Vladimir Varlaj, 1895-1962. (katalog), Zagreb, 1993.
- Ivan Večenaj (s Adrianom Škunca), Zagreb, 1994.
- Predgovor katalogu IV. Triennala hrvatskog kiparstva, Gliptoteka JAZU, Zagreb 1991.
- Kiparstvo 19. i 20. st., u: Tisuću godina hrvatske skulpture, katalog izložbe, Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, 1991.
- Miroslav Šutej: Kaos, (katalog izložbe,) Galerija Gradec, Zagreb, 1991.
- Persona, predgovor katalogu izložbe Od Hermana do Sedera, Galerija "Ikona", Venecija, 1991.
- Predgovor knjizi: Kruno Prijatelj: Splitska Katedrala, Zagreb, 1991.
- Tošo Dabac i Josip Klarica, (katalog izložbe fotografije), Centro San Fidele, Milano, 1991.
- 13. izložba jugoslavnenskog crteža, predgovor izložbi, Kabinet grafike JAZU, Zagreb, 1991.
- Ugo Maffi, (katalog izložbe), Galerija Gradec, Zagreb, 1991.
- Kosta Angeli Radovani: medalje 1942-1992., Gradski muzej Varaždin, 1992.
- Nemezis protiv Mimezisa, Život umjetnosti, 51/1992., str. 3-5.
- Izložba Ive Šebalja, Kontura, 6/1992., str. 23.
- Branko Fučić,Vincent iz Kastva. Kontura, 11-12/1992., str. 56.
- Tri danteovska prizora Bartola Markovića, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Prijateljev zbornik), Spilt, 1992., str. 555-564.
- Vladimir Varlaj, (katalog retrospektivne izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, 1992.
- Hrvatsko slikarstvo iz zbirke Kanižaj, Pula, 1992.
- Miron Makanec: tridesete godine, (katalog izložbe) Galerija Ulrich, Zagreb, 1992.
- Nikola Reiser, (katalog izložbe), Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, 1992.
- Zbirka Biškupić, (katalog izložbe), Muzejski prostor, Zagreb, 1992.
- Hrvatski slikari između art deco-a i neoklasicizma, (katalog izložbe), Galerija Frapart, Lovran, 1992.
- Josip Vaništa, Kontura, 3/1993., str. 60.
- Šibenska katedrala kao vlastita koža, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 17/1933., str. 60-63.
- Dame soliraju, Jedan aspekt 45. venecijanskog biennala, Život umjetnosti, 54-55/1994., str. 88-91.
- Realizmi dvadesetih godina i hrvatsko slikarstvo, Kontura 4/1994.
- Miranda Morić, (katalog retrospektivne izložbe), Dom HAZU, Zagreb, 1995.
- Bućanova slova, u: Riječ i slika, Zagreb, 1995.
- Zlatko Kauzlarić Atač, (monografija), Zagreb, 1996.
- Hrvatska na venecijanskom Biennalu, (katalog Hrvatskog paviljona 46. Biennala), 1996.
- In memoriam Cvito Fisković, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 20/1996.
- Umjetnost danas, Život umjetnosti, 58/1996., str. 8-15.
- Kiparstvo 19. i 20. stoljeća, u: Zbornik Tisuću godina hrvatske skulpture, str. 291-344., Zagreb, 1997.
- Marino Tartaglia, (katalog izložbe), Venecija, 1997.
- Portretni crteži Jerolima Miše, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, 1997.
- VI. triennale hrvatskog kiparstva, (katalog izložbe), Gliptoteka HAZU, Zagreb, 1997.
- Rudolf G. Bunk, Split-Hamburg, 1997.
- Zlatan Vrkljan, Studio Josip Račić, Zagreb, 1997.
- Vjekoslav Parać, Galerija Kordić, Zagreb, 1997.
- Boris Demur, u: katalog 23. biennala, Sao Paulo, 1997.
- Renato Percan, (katalog izložbe), Galerija Gradec, Zagreb, 1997.
- Nepoznata “Kupačica” Vojina Bakića, Peristil, 40/1997., str. 149-152.
- Marie Claire Feltin, Textiles, Zagreb-Berlin, 1998.
- Suvremena hrvatska grafika, Bratislava, 1998.
- Boka Kotorska u hrvatskom slikarstvu, Galerija Forum, Zagreb, 1998.
- Edo Murtić: Montraker, Umjetnički paviljon, Zagreb, 1998.
- Vjekoslav Karas, Gradski Muzej, Karlovac, 1998.
- Giorgio Celiberti, Galerija Gradec, Zagreb, 1998.
- Hrvatski salon 1998., Umjetnički paviljon, Zagreb, 1998.
- Vojin Bakić, (monografija), Zagreb, 1998.
- Radoslav Putar (predgovor), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1998.
- Izazovi umjetnosti, L´Oeil, Paris, 1998.
- Vojo Radoičić, (monografija), Rijeka, 1998.
- Nevenka Đorđević, (katalog izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, 1999.
- Kosta Angeli Radovani, Dom HDLU, Zagreb, 1999.
- Ordan Petlevski, (katalog izložbe), Klovićevi dvori, Zagreb, 1999.
- Nives Kavurić-Kurtović, (katalog izložbe), Dom HDLU, Zagreb, 1998.
- Umjetnosti i graditeljstvo 19. i 20. st., u: Katalog izložbe “Hrvati – kršćanstvo, kultura, umjetnosti”, Vatikan, 1999. str. 393-382.
- Antun Zupa, (monografija), Galerija Kula, Split, 2000.
- Yaacov Agam, (katalog izložbe), Galerija Milan i Ivo Steiner, Zagreb, 2000.
- Šime Perić, (katalog izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, 2000.
- Ante Kaštelančić (monografija), Split, 2000.
- Zlatko Šimunović (monografija), Zagreb, 2001.
- Eugen Buktenica (tekst u monografiji), Zagreb, 2001.
- Mladen Pejaković (katalog izložbe u Klovićevim dvorima), Zagreb, 2002.
- Miroslav Šutej, slike na platnu (katalog izložbe), Galerija Apedemak, Zagreb, 2002.
- Zlatko Bourek (katalog izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, 2002.
- Antun Babić (monografija), Vinkovci, 2002.
- Ante Škaričić (monografija), Split, 2003.
- Branko Suhy (katalog izložbe), Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 2003.
- Šime Perić (monografija), Zagreb, 2003.
- Marino Tartaglia (monografija), Zagreb, 2003.
- Ozareni realizam Stanoja Jovanovića, Radovi IPU 27 (2003) 271-284
- Realizam programa, idealizam struke, Radovi IPU 27 (2003) 9-12
- Pohvale s pokrićem, u: Milan Prelog, Tekstovi o Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik, 2003, str. 7-13
- Kritika kao povijesnoumjetnička disciplina, u: Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2004, str. 289-292
- Raoul Goldoni (katalog izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, 2004.

dr Tonko Maroević
Predmeti
Kontakt podaci