Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Čedomir Čupić

Rođen je 1947. godine u Sivcu, u Vojvodini.

Gimnaziju je završio u Somboru, a Fakultet političkih nauka u Beogradu, gde je magistrirao i doktorirao.

Za asistenta-pripravnika izabran 1981. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u zvanje redovnog profesora izabran 2002. godine.

Predaje predmete: Sociologija, Politička antropologija i Medijska etika na osnovnim studijama na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na poslediplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka predaje predmete: Kulturna antropologija i Moral i politika.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od školske 2001/2002. godine predaje predmet: Sociologija, a od 2008/2009. Sociologija slobodnog vremena.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crna Gora u Podgorici od školske 2003/2004. predaje predmete Politička antropologija i Moral i politika, kao gostujući profesor.

Pre dolaska na Fakultet političkih nauka radio je od 1972. do 1981. godine kao novinar i urednik u redakciji Obrazovnog programa Prvog programa Radio Beograda. Kao novinar pisao je za štampane medije u SFRJ. Bio je šef je Departmana za novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka.

Jedan je od osnivača i prvi predsednik Skupštine Alternativne akademske obrazovne mreže (1998-1999.).

Član je i jedan od osnivača Udruženja profesora istraživača (Udruženje je osnovano 1998.). Stalni saradnik Beogradske otvorene škole.

Bio je član Saveta Studentskog pokreta Otpor od 1998. do 2000, a 2000 do 2003. godine član Saveta Narodnog pokreta Otpor i nosilac liste na izborima tog pokreta 2003. godine.

Član Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije od 2001. do 2003. godine.

Bio je predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije od 2009. godine, a član tog tela do 2013. godine.

dr Čedomir Čupić