Predmeti

FU1IUSV
Istorija umjetnosti srednjeg vijeka

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet Istorija umjetnosti srednjeg vijeka daje pregled umjetničkih tendencija i fenomena koji su obilježili period srednjeg vijeka tokom njegovih različitih faza. Studenti će moći da ostvare multidimenzionalno razumijevanje ovog istorijsko-umjetničkog perioda. 

Angažovani predavači: