Predmeti

FUSP2
Savremena poezija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: