Predmeti

FU2TAI
Teorija arhitekture I

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: