Predmeti

FU2TAI
Teorija arhitekture I

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je sveobuhvatno upoznavanje studenata sa modernom arhitekturom kao purističkom potragom za idealnom formom u duhu reda i proporcije, te razumijevanje uticaja postmoderne arhitekture u pomjeranju centra interesovanja. Tendencija je da studenti shvate upravo ono sto je moderna arhitektura nedovoljno priznavala: slozenost i protivrjecnost.

Angažovani predavači: