Predmeti

SJ4
Strani jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Strani jezici: CFL

Angažovani predavači: