Predmeti

FU3TAII
Teorija arhitekture II

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet izučava modernu arhitekturu kao purističku potragu za idealnom formom u duhu reda i proporcija. Izučava se činjenica da postmoderna arhitektura pomjera centar svoga interesovanja ka složenosti i protivrječnosti.

Studenti će imati priliku da se upoznaju sa razvojem arhitekture XIX i XX vijeka u svijetu i u Crnoj Gori.

Angažovani predavači: