Predmeti

SJ6
Strani jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Strani jezici: CFL

Angažovani predavači: