Predmeti

FUOSI
Osnovi kreativnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: