Predmeti

NIM1
Naučno-istraživački modul 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

--

Angažovani predavači: