Predmeti

SJ1
Strani jezik 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Strani jezici: CFL

Angažovani predavači: