Predmeti

II
Istorija ideja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 20
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

..

Angažovani predavači: