Predmeti

IUCG
Istorija umjetnosti Crne Gore

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 20
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

..

Angažovani predavači: