Predmeti

TPS
Tribine postdiplomskih studija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

..

Angažovani predavači: