Predmeti

SPMK
Strateško planiranje i marketing u kulturi (Modul: Menadžment u kulturi)

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

...

Angažovani predavači: