Predmeti

NKPS2
Naučna konferencija postdiplomskih studija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

...

Angažovani predavači: