Predmeti

KKMP
Komunikacijska kultura i medijska pismenost

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 6
Smjer: Opšti smjer
Ciljevi predmeta su: sticanje vještine komuniciranja, aktivnog slušanja, razvijanje strategija efikasnog učenja, vještine postavljanja pitanja, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, osvješćivanje vlastitog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima, razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova, razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski, tehnološki, i organizaciono-produkcijski aspekat.

Angažovani predavači: