Predmeti

FU1ENG
Engleski jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: