Predmeti

FR01
Francuski jezik - 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: