Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja za jedanaestu sedmicu nastave na osnovnim studijama - ljetnji semestar studijske 2023/24. godine

U prilogu se nalazi raspored predavanja za jedanaestu sedmicu nastave na osnovnim studijama, u ljetnjem semestru studijske 2023/24. godine.