Predavači

Saradnik
Jovana Šofranac

Rođena 17. 10. 1995. godine u Podgorici. Završila je osmogodišnju osnovnu školu „Štampar Makarije“. Nakon toga upisuje Srednju stručnu školu „Vasoje Raspopović“, gdje maturira 2014. godine, na smjeru Grafički dizajn. Od 2015. godine studira na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, na kojem je diplomirala 2018. godine. Specijalističke studije na istom fakultetu upisuje 2018. godine, a završava ih 2020. Iste godine upisuje magistarske studije. U periodu od oktobra 2019 do novembra 2023. godine bila je angažovana kao pripravnik, a zatim i kao koordinator na Fakultetu umjetnosti UDG. 

Profesionalno se bavila košarkom od 2010-2015. godine, takmičeći se u prvenstvu Crne Gore i regionalnim takmičenjima. Bila je član juniorske i mlade selekcije ženske košarkaške reprezentacije Crne Gore.

Njen specijalistički rad na temu: Popularna kultura i nordijske mitološke teme: Strip album Tor i Loki braća po krvi (studija slučaja), objavljen na sajtu Hercegnovskog strip festivala i sajtu Herceg Novi Cool, 2020 (u bibliografiji). 

Aktivno učestvuje u organizaciji različitih aktivnosti Fakulteta umjetnosti, uključujući i organizaciju naučnih tribina, izložbi, posjeta muzejima, galerijama i dr. Bila je dio tima Fakulteta umjetnosti koji je u saradnji sa kompanijom Čikom radio na realizaciji projekta „Cult D Map“, koji je za cilj imao promociju kulturno-umjetničkih spomenika i istorijski važnih lokaliteta na teritoriji Crne Gore. Kao predstavnik Fakulteta umjetnoti učestvuje u realizaciji aktivnosti u okviru bilateralne saradnje između Univerziteta Donja Gorica i Univeziteta Primorska u Kopru, Slovenija. 

Angažovana je kao saradnik u nastavi na predmetu Velike umjetničke epohe.

Bibliografija:

 

1. Jovana Šofranac, Popularna kultura i nordijske mitološke teme: Strip album Tor i Loki – braća po krvi (studija slučaja), 2020 (dostupno: https://hercegnovi.cool/wp-content/uploads/2020/11/Jovana-Sofranac-specijalisticki-rad.pdf).  

Jovana Šofranac
Kontakt podaci