Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Đuro Šušnjić

Rođen 2. maja 1934. godine u Rudopolju (Lika).

Gimnaziju završio u Vinkovcima, a Filozofski fakultet u Zagrebu 1959. godine. Doktorirao na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1965.

Radio u Insitutu društvenih nauka u Beogradu, Filozofskim fakultetima u Nišu, Zadru, Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu.

Školsku godinu 1965/66. proveo u SAD kao stipendista Fordove fondacije (uglavnom na Kolumbija univerzitetu u Njujorku).

Predavao predmete: Uvod u metodologiju društvenih nauka i Sociologiju ideja i verovanja.

Od mnogobrojnih odabranih dela (u izdanju “Čigoja štampe”) izdvajaju se sledeći naslovi: Ribari ljudskih duša (6 izdanja), Otpori kritičkom mišljenju (3 izdanja), Dijalog i tolerancija (3 izdanja), Metodologija – kritika nauke (3 izdanja) i Religija 1,2, Drama razumevanja, Žetva značenja, Sokrat – život za istinu.

Pored devet knjiga, objavio je u domaćim i stranim časopisima više od 100 članaka, ogleda, osvrta, prikaza, hronika, polemika i intervjua (za neke radove dobio je prve i specijalne nagrade na anonimnim konkursima).Radovi su prevedeni na više stranih jezika, a nekim knjigama posvećeni su tematski brojevi časopisa “Gledišta” i “Srpska politička misao”, gde su o njemu pisali ugledni akademici i profesori univerziteta.

Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, održao niz predavanja na javnim tribinama (dobitnik je Povelje za predavačku delatnost na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu), a veoma često predavao na postdiplomskim studijama u Zagrebu, Novom Sadu, Beogradu, Nikšiću i Podgorici.

dr Đuro Šušnjić