Predmeti

FU5MINR
Metodologija izrade naučnog rada

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 8
Smjer: Opšti smjer
Metodologija izrade naučnog rada nastoji da pruži presjek metodološke teorijske misli i pouka i poruka konkretnih teorijsko-empirijskih iskustava.

Angažovani predavači: