Predavači

-
dr Rade Amanović

Doktor Muzičkih Umjetnosti Rade Amanović predaje i vrši istraživanje na predmetima popularne muzike, istorije džeza, istorije rok muzike i muzičko izvođenje i tehnologija na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet Umjetnosti.


Doctor of Musical Arts Rade Amanović teachers and does research in Popular Music, Jazz History, History of Rock Music, and Music Technology in Performance, at University Donja Gorica, Faculty of Arts.
Teaching[/b]
2010-2021 music instructor at University of Donja Gorica, Faculty of Arts
2009-2010 guitar teacher at Elementary and Music High School Vida Matej, Kotor, Montenegro
2008-2010 guitar teacher at Elementary Music School Petar II Petrović Njegoš, Bar, Montenegro
2007-2008 music instructor for Edinburg School District, Edinburg, Texas
Six years guitar teaching assistant at Texas Tech University, Lubbock, Texas
Two years part-time music instructor at Lubbock Christian University, Lubbock, Texas
[b]Education

Doctor of Musical Arts, Guitar Performance, Texas Tech University 2003-2007
Master of Music, Guitar Performance, Texas Tech University 2001-2003
Bachelor of Music, Guitar Performance, Texas Tech University 1997-2001

dr Rade Amanović