Predavači

Asistent
dr Rade Amanović

Doktor muzičkih umjetnosti Rade Amanović predaje i vrši istraživanja na predmetima Istorije i Teorije muzike na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica. Osim drugih predavačkih angažmana koji su popisani u nastavku, predaje i kao instruktor gitare u umjetničkoj školi osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja "Andre Navarra" u Podgorici. Pomenutu školu predstavljao je kao mentor na I Državnom takmičenju učenika srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti, 2022. godine. 

Doctor of Musical Arts Rade Amanović teaches and does research in the field of Theory and History of music at the Faculty of Arts, University of Donja Gorica. Besides the other teaching engagements which are all listed below, he also teaches as a guitar instructor at the art school of primary and secondary musical education "Andre Navarra" in Podgorica. He represented the aforementioned school as a mentor at the I National Competition for Secondary school students in the Field of Musical arts, in 2022.  


Predavačko iskustvo (Teaching experience[/b]):


2010-2021 music instructor at the University of Donja Gorica, Faculty of Arts
2009-2010 guitar teacher at Elementary and Music High School Vida Matej, Kotor, Montenegro
2008-2010 guitar teacher at Elementary Music School Petar II Petrović Njegoš, Bar, Montenegro
2007-2008 music instructor for Edinburg School District, Edinburg, Texas
Six years guitar teaching assistant at Texas Tech University, Lubbock, Texas
Two years part-time music instructor at Lubbock Christian University, Lubbock, Texas

 

Obrazovanje ([b]Education):


Doctor of Musical Arts, Guitar Performance, Texas Tech University 2003-2007.
Master of Music, Guitar Performance, Texas Tech University 2001-2003.
Bachelor of Music, Guitar Performance, Texas Tech University 1997-2001.

 

Spisak projekata (izbor):

 

Rade Amanović, Popularna muzika u svetu, Fakultet umjetnosti, Podgorica, 2013. ISBN:978-9940-557-03-4 

Projekat "Stari most" (2022) - https://music.amazon.com/albums/B0BL6WWHLX 

Projekat "Plav" (2020) - https://www.youtube.com/watch?v=QxrGC_OZaPQ 

 

dr Rade Amanović