Predmeti

FU7MIT
Muzika i tehnologija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: