Predmeti

FU1MK
Moderna književnost

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa razdobljem modernizma u okviru istorije svjetske književnosti, sa njegovim odnosom spram realizma i postmodernizma, te načinima analize i tumačenja izabranih primjera.

Angažovani predavači: