Predmeti

FU2IM
Istorija muzike

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet Istorija muzike ima za svrhu da predstavi pregled istorije muzičkih oblika, da ukaže studentima na značaj shvatanja razvojnog presjeka različitih muzičkih tradicija i da utiče na proširenje opšte kulture studenata. 

Angažovani predavači: